Květen 2007

Standard shiby

30. května 2007 v 18:42 Standardy
SHIBA-INU
Shiba
Motto:
Kdyby shiba směla vyslovit jedno jediné slovo , znělo by nepochybně "Moje" - moje jídlo, moje hračky, můj dům, můj člověk - můj svět.
Výška: U psa 40 cm, u feny 37 cm v kohoutku.
Historie a život shib v Japonsku
Japonsko má 11 vlastních plemen psů, ale jen šest z nich je považováno za původní přírodní plemena, která vznikla bez přímého vlivu cizích plemen. Patří mezi ně shiba, hokkaido, kai, kischu, shikoku a akita. Podle špicovitého vzhledu a shodného původu se souhrně nazývají NIPPON- INU, japonští psi.
Shiba je pravděpodobně nejstarší z nich. Vlivem přistěhovalců ve 3. st.př. n. l. , kteří si s sebou přivezli nejen různé kulturní směry, ale i různá plemena psů, se ve spojeních se psy domorodými vyprodukovali potomci se špičatýma vztyčenýma ušima a stočeným ocasem.
Během vlády rodiny TOKUGAWA /vládla od roku 1603 až do pol. 19. st./ bylo Japonsko přísně uzavřeno pro cizince. Vyjímku mělo pouze několik čínských a holandských návštěvníků. Chov psů byl tehdy velmi rozvinut. Lov se psy patřil mezi hlavní zábavu bohatých obyvatel a samurajů v dobách míru. Pátý shogun TSUNAYOSHI byl také nazýván "Psí shogun" pro svou velkou lásku ke psům. O tom nejlépe svědčí fakt, že za své vlády vybudoval psí útulky pro více než sto tisíc psů , jejichž práva byla důležitější než práva lidí, a také podporoval rozvoj veterinární medicíny.
V roce 1854 došlo ke skončení vlády rodiny Tokugawa a Japonsko se otevřelo západní civilizaci. S tím také souvisel masový příliv nových psích plemen a jejich mísení s původními japonskými plemeny. Na začátku 20. století se původní japonská plemena vyskytovala v čisté formě jen v několika menších izolovaných lokalitách. Díky úsilí mnoha vědců a badatelů, kteří odolávali snahám rušení starých tradic, se dostalo pozornosti i mizejícím přírodním japonským plemenům psů. Ve 30. letech dvacátého století ustavilo ministerstvo kultury status NÁRODNÍ PŘÍRODNÍ PAMÁTKA nejen pro význačné stavby, stromy apod. ale také pro původní přírodní plemena. Nejvíce se o zmapování japonských plemen psů zasloužil dr. HIROYOSHI SAITO. Procestoval celé Japonsko, studoval původní japonské psy, dal jim jména, a také se zasloužil o vypracování plemenných standardů.
Shiba vznikla a je stále nejvíce chována na japonském venkově, který je stále největším rezervoárem tohoto plemene. Dodnes zde shiba plní úlohu nepostradatelného pomocníka při lovu. Shiba, i přes svou malou velikost, nebyla používána jako dnes pouze pro lov drobné zvěře a ptáků. Její nesmírná statečnost , bystrost a pohyblivost se uplatnila i při lovu velkých zvířat, jako byli jeleni, medvědi a divoká prasata. Jejich nesmírnou houževnatost a statečnost jsme mohli před lety obdivovat v japonském filmu " Lovec medvědů".
Život shiby není ovšem v podmínkách japonského venkova nijak snadný. Její pán si jí velmi cení, ale příliš se jí nevěnuje. Feny shiby jsou zvyklé vrhnout svá štěňata bez pomoci svého pána v temných koutech kůlen, v dírách pod podlahou a v krajní nouzi i v noře ve sněhu. Feny musí kojit svá štěňata do věku minimálně šesti týdnů. Pak jsou štěňata již natolik pohyblivá, aby si mohla potravu již shánět sama. Majitelé své psy krmí převážně odpadky z kuchyně a i těch je velice málo. Shiby si velmi obratně dokáží potravu obstarat sami. Uloví jakoukoliv bílkovinnou kořist- ptáky, myši, žáby - a okamžitě ji bez rozmýšlení pozřou. Snědí i stravitelnou rostlinou potravu- brambory, zeleninu, ovoce, i sladké pupeny.
Vznik jména "shiba"
Původ tohoto jména není zcela jasný. Někteří znalci se domnívají, že pochází z japonského slova shiba s významem křoví. Tím by pak označovalo hlavní využití shib jako obratných loveckých psů pro práci v hustých porostech křovin a vysokých trav. Druhá teorie je založena na významu shiba= malý , a že tedy označuje velikost plemene. Třetí teorie se opírá o hnědozlatavou barvu křoví. Tedy stejnou jako má srst shib. Každopádně shiba přežila díky své malé velikosti na japonském venkově krutá léta druhé světové války, kdy ze země zmizela převážná většina psí populace a nemusela být regenerována cizí krví jako například akity.

Vlastnosti shiby

Shiba je vrozený individualista.Ponechává si mnoho ze svých vlastností, je to neohrožený samuraj, který spoléhá jen sám na sebe a není ochoten se někomu podřídit. Já a moje- hlavní krédo shiby.
Je velmi čistotná a pořádná. Věcí zničí minimum a velmi brzy si osvojí byt jako svůj pelíšek a snaží se ho neznečistit. Takto čistotná se snaží být již štěňata od dvou až tří týdnů. Snaží se dostat mimo svůj pelíšek a vykonat potřebu mimo něj. Ne vždy to ale stihnou včas. Obvykle za sebou nechávají cestičku, jak již nemohou čůrání udržet. Feny- matky se snaží uklízet všechny exkrementy po svých štěňatech mnohdy i několik měsíců.
Shiba má silně vyvinuté ochranné mechanismy a již ve stáří zhruba deseti dnů se malé shiby brání uchopení bleskurychlým přetočením na záda a nečekaně silným ječením. Zřejmě se tím snaží na kratičký okamžik zmást útočníka a zmizet z jeho dosahu. Lehká fena by útočníka zcela jistě nezdolala.
Povaha shiby je velmi svérázná a vše co shiba dělá směřuje jen ke svému prospěchu. Miluje svého pána, ale po celý svůj život mu dokazuje, že ho až tak dalece ke svému životu nepotřebuje. Je velmi inteligentní a bystrá a velmi rychle pochopí, co se od ní žádá. Poslechne ale jen v tom případě, pokud z toho vidí nějaký svůj prospěch, nebo aby se vyhnula zbytečným problémům. Pokud je ale přesvědčena o tom, že to , co provádí ,je správné, nepomohou žádné tresty a udělá vše pro to, aby pánův příkaz nesplnila. Shiba má obrovskou škálu zvukových projevů a umí vyvinout mnoho grimas. Pro každou příležitost jiný škleb. Svalí se přitom ještě na záda a postižený majitel většinou neudrží vážnou tvář a provinilec ujde svému zaslouženému trestu. Trestání shiby se ve většině případů mine účinkem a trest bere jako svou momentální prohru. Po malé chvíli již zase pokračuje v tom , za co jste ji potrestali.
Shiba nesnáší jiné psy i příslušníky svého plemene. Je velmi teritoriální a ani vztah matka-dcera nevydrží příliš dlouho. Dokonce ani se svými potomky si nelehne tak, aby se jejich těla dotýkala. Lépe se udrží vzah mezi psem a fenou, ale i oni mezi sebou bojují o výsostné postavení. Tyto konflikty ale nejsou nikdy tak vážné, jako když k nim dojde mezi dvěma fenami.
Shiby méně útočí na stejně velká nebo menší plemena. Jsou přesvědčeny, že takto malý souoeř jich není hoden. O to více ale útočí na plemena velká. Mají pocit, že tito psi vrhají velký stín na jejich svět , a proto je touží zlikvidovat. Výsledek tohoto střetu je bohužel předem jasný. Nejbolestivěji se o tom přesvědčili majitelé akit, které si shiby pořídily jako roztomilé miniatury majestátních akit a umístili je do jednoho kotce. Po čase již shiby v kotcích nebyli.
Shiba naprosto nerespektuje soukromí druhého psa a často dobromyslné zavrčení bere jako sprostou agresi. Jedná tak i v případě, že za sebou nemá svého pána, který by ji zachránil.
Na druhou stranu je ale shiba veselý taškář, který nezkazí žádnou legraci. Je velmi zvědavá a pokud má možnost, dokáže sedět celé hodiny za oknem a pozorovat dění venku. Doma je velmi pořádná a čistotná. V kotci může žít také, ale tady nevyniknou její povahové přednosti. Je to ideální pes do městských bytů, protože štěká jen minimálně.
Pokud by se majitel přeci jenom rozhodl umístit shibu do venkovního příbytku, musí myslet při jeho budování na schopnosti, které shiba má. Obratně loví, skáče a šplhá do výšky a kvůli krtkovi je schopna zdevastovat půlku zahrady. Dokáže se podhrabat pod plotem, anebo vylézt kvůli kořisti na složitou bariéru. Objeví-li shiba ve svém revíru škůdce -myš ,potkana-dokáže na svou kořist hodiny čekat, aby ho ulovila.
Povaha shib je smíšeninou povah špice, teriéra a kočky- jako špic je příchylná k lidem, jakoby teriérská tvrdost, umíněnost a pracovitost a kočičí čistota a hbitost při lovu.
Standard

Klasifikace FCI: Skupina 5 (špicovití), podskupina 5 ( japonští špicové )

Celkový vzhled: Vyvážené, proporční malé plemeno, velmi svalnaté a dobré kostry. Pevná
Konstituce. Pohyb živý, volný a líbivý.
Důležité proporce: Poměr kohoutkové výšky k délce těla je 10:11
Povaha: Věrná, ostražitá, velmi bystrá
Hlava: Lebka široká, líce dobře vyvinuté, výrazný stop s lehce naznačenou čelní rýhou. Hřbet nosu je přímý, nosní houba černě zbarvená je žádoucí. Čenich poměrně silný, jen pozvolna se zužující. Pysky pevné, přilehlé, silný chrup, nůžkový skus.
Oči: Poměrně malé, trojúhelníkové, tmavě hnědé barvy, vnější oční koutek lehce
Zdvižený (oko šikmo položené.
Uši: Poměrně malé, trojúhelníkové, vztyčené, lehce dopředu naklopené.
Krk: Silný, svalnatý, dobře proporční k hlavě a tělu.
Trup: Hřbet rovný a silný, bedra široká a svalnatá. Hrudník, žebra dobře klenutá. Břicho
vtažené.
Ocas: Vysoko nasazený, silný, zcela stočený nebo srpovitě zahnutý, dolů natažený
dosahuje špičkou téměř ke hleznům.
Hrudní končetiny: Lopatka mírně šikmá, lokty těsně u těla, při pohledu zpředu rovné.
Pánevní končetiny: Stehno dlouhé, lýtko krátké, ale dobře vyvinuté, hlezno silné a velmi pevné.
Tlapky: Prsty sevřené a dobře klenuté, polštářky pevné a pružné, drápy tvrdé. Předností
jsou tmavé drápy.
Pohyb: Plynulý a živý.
Osrstění: Kvalita srsti- krycí srst tvrdá a rovná, podsada jemná a hustá. Na ocase je srst
mírně delší a odstávající.
Barva srsti: Červená, černá se žlutými znaky, sezamová, černá sezamová, červená sezamová.
(Sezamová = směs bílé a černé srsti)
Černá sezamová = více černé než bílé srsti.
Červená sezamová = základní barva červená smíšená s černou srstí. Všechna
Zbarvení musí vykazovat urajiro (urajiro = světlejší srst na čenichu, lících,
hrdle, hrudi, spodní straně ocasu a spodku končetin ).
Velikost: U psa 40 cm, u feny 37 cm v kohoutku. Tolerance plus-minus 1,5 cm.
Vady: Každá odchylka od předešlého textu musí být posuzována jako vada:
1. Bázlivost
2. Špatný pohlavní výraz
3. Předkus a podkus
4. Větší chybění zubů
Vylučující vady: 1. Nevztyčené uši
2. Svěšený nebo krátký ocas
Poznámka: Samci musí mít dvě normálně vyvinutá varlata zcela sestouplá v šourku.
Chov shib v České republice
Do ČR byla na jaře v roce 1989 jako první dovezena fenka QUITE GOOD As Aras An Uachtarian, která bohužel krátce po příjezdu uhynula na parvovirózu. Na podzim téhož roku byl dovezen pár dospělých shib - NOW OR NEVER As AN Uachtarian z Holandska a Manlötens YUBINA ze Švédska. A hned za nimi byl importován další pejsek z USA Minimeadow ARKO, který se stal otcem prvních vrhů shib u nás a vyskytuje se v téměř každém rodokmenu shiby odchované v ČR.
Do konce roku 2001 bylo v plemenné knize zapsáno okolo 700 shib. Vzhledem k tomu , že ve vrhu bývají zhruba 3 štěňata, je nárůst plemene u nás i ve světě poměrně malý.
Něco málo o výchově a péči o srst
První věcí na kterou by se měl budoucí majitel zaměřit je určitě chovatel a z jakého prostředí štěně pochází. Největší problém v chovu shib je zcela určitě jejich individualita. Pokud štěňata nejsou již od útlého věku navyklá na tělesný kontakt s člověkem, převládne u nich přirozený odpor dotýkat se někoho jiného a nový majitel již s takovýmto štěnětem mnoho neudělá. Sice se svého pána bát nebude, ale bude se důsledně vyhýbat pohlazení a na vodítko se nechá připnout jen velmi neochotně.
Někteří psi jsou příliš dominantní a potřebují pevnou ruku. Takovému pánovi bude výborným partnerem. V opačném případě, tj. slabému pánovi, bude pánem domácnosti pes a svého pána bude sužovat svou neposlušností a v horších případech i agresivitou.
U shiby je tedy více než důležité znát rodiče a dobře se seznámit s prostředím, ze kterého štěně pochází. Rozhodně se tady nevyplatí ušetřit peníze nákupem jedince bez PP. Je velmi pravděpodobné, že jeden z rodičů nebyl zařazen do chovu právě pro svou problematickou povahu, která je obvykle silně dědičná. Podmínky pro zařazení do chovu nejsou u shib nijak drastické a největší důraz se klade právě na bezproblémovou a přátelskou povahu. Koupit si shibu s PP je určitě rozhodnutí, kterého nebudete litovat.
Shiby mají vynikající orientační smysl a v terénu, který již jednou prošly, odbíhají od majitele na velkou vzdálenost. Pokud tedy půjdete se shibou na procházku, smiřte se s tím, že půjdete sami. Svého psa uvidíte, jak prchá v okamžiku, kdy jste ho pustili z vodítka, a pak jak se po dlouhé době vrací, když jste se vydali na zpáteční cestu. Pouze v místech kde to dobře nezná, se drží na dohled od vás. V naší přírodě hrozí shibě mnoho nebezpečí- myslivci, kteří by si ji mohli spést s liškou, vlaky,auta, zlí lidé. Proto je shiba přímo předurčena k městskému životu a procházkám na vodítku. Ve městě není tolik lákadel, která by ji nutila přivolávat na sebe neštěstí.
Srst shiby je velice čistá a má jen velmi malý osobitý pach. Pokud je tedy shiba držena ve slušných podmínkách, nepotřebuje koupání. Mimo dobu línání je péče o srst prakticky zbytečná. V době línání se doporučuje vykoupat shibu několikrát po sobě v teplé vodě, a pak ještě za mokra uvolněnou srst důkladně vyčesat. Tím se výrazně urychlí výměna srsti. K udržení dobré kvality srsti stačí jen dobrá výživa bohatá na bílkoviny.
Pro koho se hodí
Shiba si bude výborně rozumět s takovým lidským partnerem a pánem , který je tolerantní a chce mít vedle sebe milého a veselého společníka s velkou individualitou a nezávislostí, a který nebude chtít udělat ze shiby slepě poslouchající stvoření.. Pak bude shiba spokojeným a milým společníkem. Člověk který je nervní, hlučný a panovačný bude ze soužití se shibou nešťastný. A shiba samozřejmě také.
Jako výbornými majiteli shib se ukázali děti od věku 12-13 let. Mají již dost rozumu, aby věděli, jak se psem zacházet. A zároveň mají ještě v sobě dost hravosti a porozumění pro hravost svého psího kamaráda. A jsou to často právě děti, které nezávislá shiba nejvíce respektuje.
Pokud tedy hledáte psího partnera, který vás bude milovat, doprovázet vás na turistických výpravách, hlídat váš dvorek před nezvanými návštěvníky, spát s vámi v posteli, hrát si s vašimi dětmi a nebude dokazovat lásku k vám věčným žadoněním o pohlazení, ale pouze poleháváním v místech kde se právě nacházíte, je shiba ideální partner právě pro vás.

Standard peruánského naháče

30. května 2007 v 18:37 Standardy

Standard peruánského naháče

FÉDÉRATION CYNOLOGIQUE INTERNATIONALE

Secretariat general: 13, Place Albert I - B 6530 THUIN (Belg.)

Standard FCI 4. 310/3.03.1997

Země původu: Peru

Datum publikace původního platného standardu: 31. 5. 1994
Využití: Společenský pes

Klasifikace FCI: skupina 5 - špicové a primitivní plemena, sekce 6 - primitivní plemena. Bez pracovní zkoušky.
Stručný přehled vývoje: Podle některých odborníků se tento pes do Peru dostal v době příchodu čínských přistěhovalců, krátce poté, kdy peruánský prezident Don Ramon Castilla uzákonil zrušení otroctví černochů. Jiní badatelé se naopak domnívají, že plemeno pochází z afrického kontinentu a do Peru se dostalo prostřednictvím nomádů, kteří do Ameriky přišli se svými naháči. Přítomnost těchto psů by bylo možné dále vysvětlit přistěhovalectvím lidí a jejich psů z Asie do Ameriky přes Beringův průliv. Vedle těchto všech domněnek však zatím existují určité důkazy jako např. zobrazení na keramice různých civilizací z doby před Inky (Vicus, Mochica, Chancay pod vlivem Thiahuanacoide, Chimu). Naháč v mnoha případech vytlačil pumu, hada či sokola - zejména a nejvýrazněji v kultuře Chancay. Z těchto zobrazení lze učinitzávěr, že naháč se objevil v průběhu archeologické epochy známé jako doba před Inky, to znamená mezi rokem 300 př.n.l. a 1400 n.l.
Celkový vzhled: Jedná se o elegantního a štíhlého psa, jehož vzhled vyjadřuje půvab, sílu a harmonii. Peruánský naháč nikdy nesmí vypadat mohutně. Základním rysem plemene je chybějící srst na celém těle. Další zvláštností je téměř vždy neúplný chrup. Peuánský naháč má ušlechtilou povahu, je velice oddaný své rodině, vůči cizím lidem se chová rezervovaně. Je čilý, bystrý a dobře hlídá.

Důležité tělesné proporce:

Kohoutková výška v poměru k délce těla: 1:1, (U fen může být tělo mírně delší než u psů.)
Chování/povaha: Ušlechtilý, oddaný své rodině, přitom čilý a bystrý, k cizím lidem se chová nedůvěřivě a ostražitě.
Hlava: Lupoidní forma.
Lebeční část:
Lebka: Běžně stavěná lebka, ortoidní (horní linie mordy a lebky jsou rovnoběžné), slabá divergence (rozbíhavost) je přípustná. lebka je při pohledu shora široká, hlava se směrem k nosu zužuje. Nadočnicové oblouky jsou středně vyvinuté, týlní hrbol je slabě vyjádřený.

Stop: Čelní sklon (stop) je málo vyjádřen (zhruba 140°).
Obličejová část:
Nosní houba: Barva nosní houby musí být v souladu s různými barvami kůže.

Morda: Horní linie je při pohledu zboku rovná.

Pysky: Musí být pokud možno co nejnapjatější a musí přiléhat k dásním.

Líce: Normálně vyvinuté, spodní čelist je málo vyvinutá.

Chrup: Řezáky vykazují nůžkový skus a tesáky jsou normálně vyvinuté. Absence jednoho nebo všech premolárů či molárů je přípustná.

Oči: S bystrým a inteligentním výrazem. Oči musí být středně veliké, lehce mandlového tvaru, nesmějí být vsazené ani příliš hluboko, ani nesmějí vystupovat, musí být posazené stejně a rovnoměrně, to znamená ani příliš blízko, ani příliš daleko od sebe. Barva očí může být různá - od černé přes všechny odstíny hnědé po žlutou, barva však musí být v souladu(ladit) s barvou kůže. Obě oči musí mít v každém případě stejnou barvu. Barva očních víček sahá od černé po růžovou, kterou mohou mít psi se světlým obličejem. Světlé barvy a růžová barva jsou přípustné, nikoli však žádoucí.

Uši: Uši musí být při upoutání pozornosti psa vztyčené, v klidu jsou naopak položeny dozadu. Uši jsou středně dlouhé, v místě nasazení široké, postupně se zužují směrem ke konečkům tvořeným téměř do špičky. Nasazení ucha začíná na horní oblasti lebky a končí po straně a šikmo. Ve vztyčeném postavení tvoří osa uší úhel zhruba 90°.
Krk:
Horní linie: Vyklenutá (konvexní).

Délka: Zhruba stejné délky jako hlava.

Forma: Přibližně tvar komolého kuželu, krk je pružný a dobře osvalený.

Kůže: Tenká, hladká a pružná, dobře přiléhá k spojivkové tkáni, bez laloku.
Tělo: Proporce normální.
Vrchní linie: Rovná, ačkoli někteří jedinci vykazují v oblasti hřbetu a beder konvexní klenutí, které se ztrácí ve výši zádě.

Kohoutek: Málo zdůrazněný.

Hřbet: Vrchní linie rovná, po obou stranách se často objevuje dobře vyvinuté osvalení hřbetu, které konvexně sahá až k bedrům.

Bedra: Silná a dobře osvalená, délka beder činí zhruba 1/5 kohoutkové výšky.

Záď: Horní linie je mírně konvexní, úhel jejího sklonu k horizontále činí zhruba 40°. Pevná a svalnatá stavba zádě zajišťuje dobrý posun vycházející z pánevních končetin.

Hrudník: Při pohledu zepředu musí hrudník vykazovat dobrou, nikoli však přehnanou šířku. hrudní sahá téměř až k loktům, žebra musí být mírně klenutá, nikdy plochá. Při měření v oblasti za lokty musí objem hrudník převyšovat kohoutkovou výšku zhruba o 18%.

Spodní linie: Spodní linie opisuje elegantní a dobře zdůrazněnou křivku, která vychází ze spodní části hrudníku a stoupá podél řádně, nikoli však přehnaně vtaženého břicha.

Ocas: Hluboko nasazený, v místě nasazení silný /tlustý/ ocas se směrem ke špičce zužuje. Vzhrušený pes smí ocas nosit zahnutý nad hřbetní linií, ocas se však nikdy nesmí stočit. V klidu ocas spadá dolů a na konci vykazuje mírné zahnutí směrem nahoru, někdy je ocas vtažen pod břicho. Svou délkou dosahuje téměř ke hleznům. Ocas nesmí být kupírovaný.
Končetiny:
Hrudní končetiny: Dobře postavené pod tělo, při pohledu zepředu jsou naprosto svislé, lokty nejsou vytočené. Úhel mezi lopatkou a pažní kostí se pohybuje mezi 100°a 110°. Úhel, který svírá nárt s vertikálami, činí 15°až 20°. Tlapy jsou polodlouhé a podobají se zaječí tlapě. Polštářky jsou silné a odolné proti horku, kůže mezi prsty je dobře vyvinutá. U černých psů se preferují černé drápy, světlejší psi mají světlé drápy.

Pánevní končetiny: Svaly jsou oblé a pružné, křivka hýždí výrazně vystupuje. Úhel mezi pánevní kostí a kostí stehenní se pohybuje mezi 120°a 130°, úhel mezi stehenní kostí a kostí holenní musí činit 140°. Tlapy na zadních nohou mají stejnou stavbu a strukturu jako přední tlapy. Pánevní končetiny musí při pohledu zezadu stát kolmo. Paspárky je nutno odstranit.

Pohyb: Představitelé tohoto plemene se vzhledem k výše popsanému úhlení a struktuře končetin pohybují spíše krátkým, avšak rychlým krokem, zároveň však pružně a hladce.

Kůže: Kůže má být na celém povrchu těla hladká a pružná (elastická), na hlavě a kolem očí a tváří se však může tvořit několik okrouhlých, téměř koncentrických (soustředných) čar.
Bylo zjištěno, že vnitřní i vnější teplota těchto psů přesně odpovídá představitelům jiných plemen. Absence srsti vede k okamžitému a přímému odvodu tepla, zatímco u psů se srstí je teplo odváděno přes srst pomocí přirozené cirkulace vzduchu.
Srst:
Osrstění: Srst musí chybět, aby bylo učiněno zadost názvu "naháč". Povoleny jsou určité zbytky srsti na hlavě a koncích končetin a ocasu a někdy několik chlupů na hřbetě.

Barva: Zbarvení může sahat od černé u černých psů, přes břidlicově černou, sloní černou, modročernou, všechny odstíny šedé, tmavě hnědou až po světle plavou. Všechna tato zbarvení mohou být jednobarevná nebo s růžovými skvrnami na kterémkoli místě těla.
Výška a hmotnost:
Psi a feny se vyskytují ve třech velikostech:

malá: od 25 do 40 cm
střední: od 40 do 50 cm
velká: od 50 do 65 cm

Hmotnost je u psů a fen poměrná k výšce:

malá: od 4 do 8 kg
střední: od 8 do 12 kg
velká: od 12 do 23 kg
Vady:
Jakákoli odchylka od výše uvedených požadavků musí být považována za vadu, jejíž hodnocení by mělo být přímo úměrné stupni odchylky.
  • Paspárky na zadních končetinách.
  • Polovztyčené uši.
Vylučující vady:
  • Nadměrné množství srsti na místech povolených standardem.
  • Srst na místech, která nejsou povolena standardem.
  • Albinismus.
  • Svěšené uši nebo kupírované uši.
  • Vrozená absence ocasu, krátký nebo amputovaný ocas.
  • Předkus nebo podkus.
Poznámka: Psi musí vykazovat dvě zřetelně normální varlata, plně sestouplá v šourku.

Různé odkazy

30. května 2007 v 18:35 Odkazy
různé www stránky:
stránky mojí mamky - www.odcidliny.wbs.cz
stránky Lenky Svobodové, Gasko Prim, border kolie - www.gaskoprim.com
stránky Míši a Tomáše Novákových, Leslie Leven, anglický setr, jezevčíci - www.leslieven.cz
stránky manželů Lysákových, INDITAROD, aljašský malamut - web.telecom.cz/inditarod/
stránky paní Kristýny Slavíkové, Siwash Legend, sshiba-inu,sibiřský hasky, aljašský malamut - www.siwashlegend.cz
stránky Dany Liškové, Lady Anarion, americký a anglický kokršpaněl - anarion.infonet.cz
Jarmila + Antotín Podzemských, Bohemia Acro, australský ovčák, NO, shi-tzu - www.bohemia-acro.com
stránky pana Patrika Panýrka,Pibaro, whippet, mops, lhasa apso, australský ovčák, brabantík, český terier, foxterier - www.pibaro.com
Paní Renata Hoffman - profesionalní fotografka - www.studioren.cz
stránky paní Marie Prokůpkové, Klamap Debra, anglický setr, gordonsetr, jezevčíci - www.klamapdebra.wz.cz
stránky Lenky Malíkové, Sable Blues, labradorský retrívr - www.sableblues.com
stránky paní Kocúrové, DAMA Krkonoše, anglický setr, gordonsetr, auvergnéský krátkostrstý ohař - www.damakrkonose.com
stránky paní Seidlové , Shamanrock, aljašský malamut - www.shamanrock.com
stránky paní Babové, Haliba, border colie,kavalír king charles španěl, malý hrubosrstý vendéeský basset - www.haliba.ic.cz
stránky Kláry a Thomase Wastiaux - www.toklaramas.com
stránky plné psů - www.cz-pes.cz/
inzerce psů - www.pesinzert.cz
O pejscích si můžete přečíst:
www stránky na výstavy
Olomouc- www.psivystavy.cz 12. - 14.1.
Brno- www.interdogbohemia.com 10. - 11.2.
Ostrava- www.volny.cz/nvpostrava/ 14. - 15.4
České Budějovice- www.intercanis.cz 21. - 22.4.
Praha- www.vystavapsu.cz 28. - 29.4.
Litoměřice- www.nordbohemiacanis.com 19. - 20.5.
Brno- www.intercanis.cz 23. - 24.6.
Mladá Boleslav- www.interdogbohemia.com 21. - 22.7.
Mladá Boleslav- www.interdogbohea.com 1 - 02.9.
Brno- www.intercanis.cz 08. - 09.9.
České Budějovice- www.intercanis.cz 06. - 07.10.
Praha- www.vystavapsu.cz 17.-18.11.

odkazy -peruánský naháč

30. května 2007 v 18:34 Odkazy
Českomoravská kynologická unie
Od Teareibi-CH.S. peruánského naháče
Ka-La-Em
Chovatelská stanice čínského chocholatého psa
www.nahaci-ka-la-em.wz.cz
Mina Iveris
Chovatelská stanice čínského chocholatého psa
www.volny.cz/minaiveris
May´s Mile
Chovatelská stanice čínského chocholatého psa
www.mays-mile.de.ms
z Kamilova dvora
Chovatelská stanice čínského chocholatého psa
www.zkamilovadvora.arachne.cz
Lásky dar
Chovatelská stanice čínského chocholatého psa
laskydar.whippet.cz
KCHN ČR
Oficiální stránky klubu chovatelů čínského chocholatého psa a peruánského naháče
www.klubchovatelunahacu.cz
Garden Roses
Chovatelská stanice čínského chocholatého psa
www.gardenroses.cz
Family Song's
Chovatelská stanice čínského chocholatého psa
www.familysongs.sk
Crease pei
Chovatelská stanice plemene shar-pei
www.shar-pei.org/crease/
Poarott
Chovatelská stanice čínských chocholatých psů na Slovensku
www.poarott.com
Venustus
Sphynx Cats
www.sphynx.cz
TAIJAN DREAMER
Chovatelská stanice čínských chocholatých psů v Německu.
www.taijandreamer.de
Plums´ Jewel
Chovatelská stanice mopsů a peruánských naháčů.
www.plumsjewel.cz/
Gavany´s Bohemia
Chovatelská stanice čínských chocholatých psů a peruánských naháčů.
www.gavanysbohemia.cz

Stránky čínského chocholatého psa
www.cinanek.unas.cz

Stránky čínského chocholatého psa
web.quick.cz/cinanek/

Stránky majitelů čínských chocholatých psů a peruánského naháče.
www.mayta.info
Avokaduh
Chovatelská stanice čínských chocholatých psů
www.avokaduh.cz
Kennel Rahel
Chovatelská stanice čínských chocholatých psů a peruánských naháčů ve Finsku.
www.kennel-rahel.net

Stránky čínských chocholatých psů v Polsku.
www.grzywacze.glt.pl

Stránky čínských chocholatých psů - Bertíka a Čertíka.
www.cinanek-dasnaj.wz.cz
Mahtob
Chovatelská stanice plemene čínský chocholatý pes.
www.mujweb.cz/zabava/mahtob
Vivid dell
Chovatelská stanice plemene čínský chocholatý pes
www.vivid-dell.unas.cz
Od Teareibi
Chovatelská stanice plemen čínský chocholatý pes a peruánský naháč
www.odteareibi.net
Nort Brun
Chovatelská stanice plemen peruánský naháč a čivava
www.hairlessbrno.com
Loiseleuria
Chovatelská stanice plemene čínský chocholatý pes.
loiseleuria.unas.cz
Nahý gang
Stránky peruánských naháčů a čínských chocholatých psů.
www.nahygang.estranky.cz
Zvoneček

odkazy - shiba - inu

30. května 2007 v 18:31 Odkazy

Eymee od Cidliny - shiba inu

30. května 2007 v 15:32
Ch. Eymee od Cidliny
Narozena: 24.9.2001
Číslo zápisu v PK: CMKU/SI/672/01/02
Chovatel: Balajková Pavla
Majitel: Balajková Pavla
Výstavní tituly: Slovenský junior šampion, Polský junior šampion, Polský šampion, CAJC ČR, 2x CWC, CAC SR, 2x BOB
Stručná charakteristika: Eymee zdědila po Keiko přítulnou povahu, a i přesto, že již dávno nemá štěněčí věk, neustále se jako štěně chová. Ráda je středem pozornosti a velmi žárlí, pokud nehladíme výhradně ji.11.dubna-Eymee už pozorujeme a dáváme si na ni víc pozor , protože se už nesnáší s ostatními psy.
Pro zvětšení klikněte!
Pro zvětšení klikněte!
Ch. Saijoto`s Genji Taka GoDragon House Musuko GoKori Bushi of Kitsunebiso
Kantu`s Can Do It Too Ya
Taichung PromishesHideryu of Fujinomiya Kensha
Sparkles at Nite of Taichung
Ch., Jch. Keiko Prima NovaCh. MIRYOKU del MonteIch.,Ch. Mara-Shima Timo
CHO-CHO SAN del Monte
Jch.CAORI Prima NovaZen`s Yojimbo as Áras an Úachtaráín
Ch.CUMASAKI del Monte

Charmie Prima Nova - shiba inu

30. května 2007 v 15:32
Charmie Prima Nova "Šejminka"
Narozena: 5.3.1997
Číslo zápisu v PK: CMKU/SI/234/97/98
Chovatel: Svobodová Jana
Majitel: Balajková Pavla
Výstavní tituly: Český junior šampion, r.CAC
Stručná charakteristika: Šejminka je svou povahou typická shiba. Miluje svou rodinu, ale zároveň také neustále ukazuje svou nezávislou povahu. Je vůdčí fenou naší psí smečky a svou pozici si zatím snadno hájí. V roce 2001 měla ve vrhu "D" 3 černé fenky. Otcem štěňat je Tokugawa del Monte de Haya. Jejím zatím nejúspěšnějším potomkem je Amigo od Cidliny.
Charmie se zařadila mezi psí seniory. Stále je vedoucí fenou v naší smečce a těší se dobrému zdraví.
Pro zvětšení klikněte!
Pro zvětšení klikněte!
Jch. ICHIBAN del MonteHIKARI del Monte CSMinimeadow JP Arko
Orion`s Minimeadow Sugar
ICh., Ch. Manlötens YubinaHidikaze od Akenosow
Manlötens Hai-Mochiron
Ich.,Ch. EIRI del MonteMinimeadow JP ArkoMinimeadow JP Kageboshi
Minimeadow JP Little Mama
Ich., Ch. Now or Never As Áras An ÚachtaráinIch., Ch. Manlötens Uchikatsu
Zisinaka del Wasabi

Keiko Prima Nova - shiba inu

30. května 2007 v 15:31 Naše holky
Keiko Prima Nova
Narozena: 14.9.1998
Číslo zápisu v PK: CMKU/SI/382/98/00
Chovatel: Svobodová Jana
Majitel: Balajková Pavla
Výstavní tituly: Český šampion, Slovenský šampion, Polský šampion, Klubový šampion, Klubový vítěz 2001, Český junior šampion, Slovenský junior šampion, 8x BOB, BIG, splněny podmínky Interchampiona. Keiko a jejímu synovi Eicovi byl přiznán titul Interchampion.
Stručná charakteristika: Keika zdědila po svém dědečkovi (Mara-Shima Timo) vynikající přátelskou a na shibu až nezvykle přítulnou povahu, která předává svým potomkům. Její největší předností je způsob, jakým se prezentovala na výstavách. Prakticky se vystavovala sama. Její zatím nejúspěšnější potomci jsou Eico a Eymee od Cidliny.
Pro zvětšení klikněte!
Pro zvětšení klikněte!
Ch. MIRYOKU del MonteIch.,Ch. Mara-Shima TimoIch., Ch. Vormund Rising Star
Sakushuhime of Tsuyoshi at Makoto
CHO-CHO SAN del MonteMinimeadow JP Arko
Orion`s Minimeadow Sugar
Jch.CAORI Prima NovaZen`s Yojimbo as Áras an ÚachtaráínIch., Ch. Manlötens Uchikatsu
Manlötens Bibitary Hime
Ch.CUMASAKI del MonteMinimeadow JP Arko
ICh., Ch. Manlötens Yubina

Bellisa Měsíční květina - peruánský naháč

30. května 2007 v 15:30 Naše holky
Bellisa Měsíční květina ''Belča''
Narozena:7.12. 2000
Číslo zápisu v PK:
Výška: 42,5 cm
Matka:Aša Měsíční květina
Otec:Diamont von Birkenzweig
Výstavní ocenění:Český junior šampion, Český šampion, Slovenský šampion, Polský šampion, Interšampion, Klubový šampion, Klubový vítěz, mnohokrát BOB
Něco o Belče:
Belince je nejlépe doma na svém ''gauči'' pod dekou.Celý den o ní nevíme , protože je pod dekou a není vidět.Vidíme ji pouze když přijde nějaká návštěva,někdo z rodiny nebo když se jde ven.
Belinka měla jednou štěňátka vrh ''A''
Ashley Boy od Cidliny
Amigo od Cidliny
Aileen od Cidliny-více o Aileen v rubrice naše holky,Aileen od Cidliny
Ashia od Cidliny

Aileen od Cidliny - peruánský naháč

30. května 2007 v 15:29 Naše holky
Takže konečně jsem se dostala k doplnění informací o naší Áje
Aileen od Cidliny ''Ája''
Narozena : 01.01. 2004
Otec : Falcon Tashi - Rampo
Matka : Bellisa Měsíční květina
Číslo zápisu v PK : -
Výstavní tituly : Český junior šampion , český šampion , vítěz speciální výstavy , BIS dorost , evropská vítězka mladých , 6x BOB, 6x CACIB, 2x CWC
Splněny podmínky : Interchampion, slovenský šampion, klubový šampion
Stručná charakteristika : Aileen je klidná,učenlivá a hlavně přátelská k lidem.S Aileenkou jsem začala chodit na agility.Od první chvíle když viděla překážky ,tak jsem na ní viděla se Aileen je ten pravý pes - z naší smčky - nejvhodnější.No a dneska už to umí!!Tady se potvrdila její učenlivost.

Fotografie od paní Renaty Hoffman

25. května 2007 v 17:46
Dne 23.5. k nám do Chlumce dorazila profesionální fotografka paní Renata Hoffman . Nafotila jak naše štěňátka tak i Eglantinu Leslie Leven a ještě mě a Egi.
Tady je pár foteček našich malích štěňátek . No zase až tak moc malá nejsou : ))
Miya
Machiko
Mashiro
Manzo
Společné

Standardy všech půjčených psů na JH

21. května 2007 v 14:03 Junior Handling
Bude doplněno později !

19.5. - 20.5. MVP Litoměřice

20. května 2007 v 19:53 Výsledky výstav
19.5.
Speciální výstava - setři
rozhodčí : Kunfalvi
Dnes jsem si vystavila ve třídě mladých - psi - Andyho - Iwanhoe Maxwell DAMA Krkonoše.S Andym jsem dostala VD , protože se nechtěl nechat změřit.Sice potom to už šlo , no ale ...
Andy - Iwanhoe Maxwell DAMA Krkonoše
Potom jsem si ještě vystavila Eglantinu Leslie Leven.S Egi jsem dostala CAJCe.Takže jsme šli o titul BOB.Titul BOB dostal Fairray Sir Winston od pana Sleegerse.
Egi - Eglantine Leslie Leven
Fairray Sir Winston

28.4. MVP Praha

14. května 2007 v 20:05 Výsledky výstav
28.4. MVP Praha
rozhodčí:Simona Svatoňová , třída : mladých
S Eglentin jsme dostali posledního CAJCe.Takže už má splněné podmínky pro českého junior šampiona.Je to dobrý - 3krát na výstavě a na každé výstavě Egi získala titul CAJC.
Výsledek:V1,CAJC
CELÁ TŘÍDA MLADÝCH - FENY (jedna fena chyběla)

MVP České Budějovice 21.-22.4. 2007

14. května 2007 v 20:04 Výsledky výstav
MVP České Budějovice 21.-22.4. 2007
Anglický setr
rozhodčí:Šonka František , třída:mladých
Eglantin Leslie Leven dostala titul CAJC.Panu Jančíkovi se velice líbila.Egi se hezky předváděla a hezky stála.Také jsme šli v závěrečných soutěží o nejhezčí mladou fenu.Dostali jsme se do užšího výběru,ale dál ne.
Egi:
Psi co jdou o titul BOB
Pejsek co zístal titul BOB

7.4.krajská výstava v Mladé Boleslavi

14. května 2007 v 20:03 Výsledky výstav
7.4.krajská výstava v Mladé Boleslavi
Aileenku jsem si vystavila .Když jsme dorazili zjistili jsme že naháče dali ven!!Byla jsem úplně na mrtvici,protože Aileen mmě venku prostě stát nebude a navíc byla taková zima hned po ránu,naháči šli jako první.
rozhodčí:Ludmila Pavlíková,třída:šampionů
I přesto že byla taková po ránu zima dostali jsmeV1,vítěz třídy,krajský vítěz
No a ještě tu mám fotky naší kamarádky Lenky která nás vezla do Mladé Boleslavi i zpět domů.Má 2 dalmatiny-Aschantiho a Fayi.Oba jsou už veteráni,byli jsme ve stejném kruhu akorát v tom rozdílu že naháči šli jako první a dalmatini skoro poslední.
rozhodčí:Ludmila Pavlíková,třída:veteránů
Aschanti:V1,vítěz třídy veteránů
No a tady je máme Lenku s Aschantim
Fay:V2
A tady zase máme Fayi

10.2.-11.2. 2007 MVP Brno

14. května 2007 v 20:02 Výsledky výstav
10.2.-11.2. 2007 MVP Brno
Ve třídě mladých jsem si vystavila Eglentinu Leslie Leven a také že jsme uspěli!!Sice Eglentina byla na výstavě poprvé, předvedla se a běžela moc pěkně.Získala titul V1,CAJC.
BOB získal Blue Baltic's Iceartistvictor.
MVP Brno 11.2. 2007
rozhodčí: ing. Hana Blatoňová,shiba-inu,třída:veteránů
Keiko ve třídě veteránů dostala posledního nejlepšího veterána!!!!!
A tím pádem jsme šli o BOBa ,ale ten získal někdo jiný,protože Keiko má svou vlastní soutěž už se jí tolik nechce běhat.
Keiko od Cidliny
Výstavní tituly: Český šampion, Slovenský šampion, Polský šampion, Klubový šampion, Klubový vítěz 2001, Český junior šampion, Slovenský junior šampion, 8x BOB, BIG, splněny podmínky Interchampiona. Keiko a jejímu synovi Eicovi byl přiznán titul Interchampion.